یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ Sunday 21st of April 2019
ads
ads
ads
  5 روز قبل     ایرنا

تهران - ایرنا - معاون وزیرعلوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، گفت: در فرایند نقل و انتقال دانشجویان که از اول اردیبهشت آغاز می شود تنها با درخواست های اضطراری آنها برای نقل و انتقال موافقت صورت می گیرد.


ادامه خبر :