پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 18th of April 2019
ads
ads
ads
  2 روز قبل     ایسنا

یک مرجع تقلید شیعه با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی در شهر مقدس قم، گفت: نگاه عموم مردم به شهرمقدس قم قبل از مسأله نظافت و زیباسازی،مسأله فرهنگی و دینی شهر قم است.


ادامه خبر :