چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ Wednesday 22nd of May 2019
ads
ads
ads
  1 ماه قبل     ایرنا

تهران – ایرنا - نماینده مدیران مسئول نشریات دانشگاهی درشورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم معتقد است: تخلفات در انتخابات نمایندگان مدیران مسئول دانشگاه‌ها، ناقض سلامت این انتخابات بوده و برخورد نکردن با آن، اعتراض دانشجویان را به دنبال دارد.


ادامه خبر :