چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ Wednesday 19th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     خبرآنلاین

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: مجلس نظر خود را نسبت به لوایح مرتبط با FATF در قالب رویه حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی با لحاظ حق تحفظ‌هایی داده است ولی تاکید می کنم که حل این موضوع نیازمند تصمیمی مصلحتی است.


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: مجلس نظر خود را نسبت به لوایح مرتبط با FATF در قالب رویه حاکم بر کنوانسیون های بین المللی با لحاظ حق تحفظ هایی داده است ولی تاکید می کنم که حل این موضوع نیازمند تصمیمی مصلحتی است.

حشمت الله فلاحت پیشه

ادامه خبر :