شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ Saturday 23rd of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     خبرآنلاین

کامران ندری می گوید: مهم نیست طیف های مختلف اقتصادی از نهادگرا تا معتقدان به اقتصاد آزاد چه می گویند، مهم این است که دولت با چه برداشتی از سخنان اقتصاددانان، تدبیری برای اداره امور می اندیشد .


ادامه خبر :