پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     تسنیم

فرماندار شهرستان کلاله با اشاره به وجود بیش از 620 چاه غیرمجاز و اضافه برداشت آب تعدادی از 750 حلقه چاه آب مجاز گفت: بحران آب در شهرستان کلاله جدی است و اگر امسال تدبیری برای مصرف بهینه آب اندیشیده نشود، تابستان 98، با بحران آب روبرو هستیم.


ادامه خبر :