شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Saturday 24th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
10 ماه قبل تسنیم

استاندار اصفهان با بیان اینکه هنر یکی از نرم‌ترین ابزارهای توسعه فرهنگی اجتماعی انسانی و جوامع است، گفت: می‌توان از ابزار هنر با ساخت فیلم، استفاده از فکر هنرمندان و بکار گیری آن به منظور جلب کمک برای توسعه سلامت در جامعه استفاده کرد.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها