پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     تسنیم

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: در حاشیه احیای رودخانه زایند‌ه‌رود، طرح‌هایی از جمله بازچرخانی آب بدون وجود آب مطرح شده است ولی به نظر می‌رسد، توان رفع مشکل موجود را ندارد.


ادامه خبر :