شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ Saturday 23rd of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     تابناک

وزارت منابع طبیعی چین اعلام کرد، به میزان 376.76 میلیارد متر مکعب گاز از منابع غیر متعارف کشف کرده است.


ادامه خبر :