دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 26th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل ایرنا

تهران-ایرنا- با اشاره به اقدامات تقابلی ایران در برابر بدعهدی طرف‌های برجام، برخی از مقام های کشورمان اقداماتی را برای ادامه ی ماندن در برجام انجام داده اند.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها