دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 26th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل ایرنا

تهران-ایرنا-رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: برخی مشکلات دانشگاه ناشی از مشکلات کلان کشور است که با برنامه ریزی خوب و پشتوانه بودجه ای، امیدواریم زمینه رفع مشکلات کارکنان و اعضای هیأت علمی فراهم شود اما برخی معضلات با همفکری و همکاری گروهی قابل حل و فصل است.


<p> محمد تقی احمدی اظهار کرد: یکی از اصول جامعه مدنی تعامل و هم افزایی است. در 2 دوره گذشته شورای صنفی با برگزاری جلسات متعدد و تعامل بسیار با مدیریت دانشگاه، تحمل مشکلات و همراهی با مسئولین به ایجاد راه حل برای مسائل موجود کمک کرد. احمدی به اجرای طرح تحول راهبردی و اصلاح روال های اداری اشاره کرد و گفت: برای حل بعضی از مشکلات مزمن دانشگاه به فعالیت های تیمی و روش های نوآورانه و خلاقیت نیازمندیم. برخی امور با صرف هزینه و ایجاد زیرساخت های بسیار اصلاح می شوند اما در مواردی تنها ایجاد ابتکار عمل در روال های اداری و نوآوری در گردش کار بدون صرف هزینه، به رفع مشکل می انجامد. وی اضافه کرد: شما می توانید با تدوین روش های گردش کار مبتکرانه و انعکاس آن به مدیریت، به چابک شدن سیستم اداری و تعالی دانشگاه کمک کنید و سرعت خدمت رسانی به استاد و دانشجو را افزایش دهید. همه ما مسئول هستیم و باید در زنجیره ی انجام کار اثرگذار و پیگیر باشیم. کارایی و کارآمدی، سرعت و دقت عمل، حرکت در جهت بهبود فرایندها و ارائه ایده های نو آورانه از سوی کارمندان را ارزش می نهیم. براساس گزارش دانشگاه تربیت مدرس ، احمدی در خصوص اهمیت برگزاری دوره های مهارت آموزی گفت: توسعه دوره های مهارت آموزی شامل آموزش زبان انگلیسی، دوره های سلامت جسم و روان، مهارت های تخصصی ویژه بخش های مختلف و... کارکنان را توانمند تر می کند. راه اندازی مرکز آموزش مهارت های تخصصی با هدف ارتقاء علمی و فنی کارکنان در حال پیگیری است. گذراندن دوره های تخصصی و ارزش یابی در پایان دوره می تواند ضمن افزایش توانایی کارکنان آنان را از مزایایی نیز بهره مند کند. دانام**9491**1601** </p><p> علمي آموزشي </p><p> دانشگاه تربيت مدرس </p><p> محمد تقي احمدي </p><p> جامعه مدني </p><p> ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir </p><p> تماس بی واسطه با مسئولین </p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها