سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ Tuesday 21st of May 2019
ads
ads
ads
  6 روز قبل     ایسنا

رئیس دانشگاه لرستان گفت: ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی، از اهداف مدیریت سبز است.


رئیس دانشگاه لرستان گفت: ارتقای بهره وری و مدیریت مصرف انرژی، از اهداف مدیریت سبز است.

به گزارش ایسنا، دکتر خسرو عزیزی در جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه که در محل حوزه ریاست تشکیل شد، تصریح کرد: در زمینه مدیریت سبز، بایستی از تجربیات سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موفق در این زمینه و نیز از دیدگاه ها و نقطه نظرات صاحبنظران نیز استفاده کرد. وی بیان کرد: همچنین، موضوع فرهنگ سازی و آموزش های لازم در زمینه اجرای متغیرهای مدیریت سبز، یک موضوع مهم است که کارگروه فرهنگی شورای راهبری مدیریت سبز بایستی بیش از پیش به آن توجه کند. عزیزی اظهار کرد: اجرای دقیق مدیریت سبز باعث صرفه جویی در مصرف انژری و ارتقای بهره وری می شود. وی تأکید کرد: از طرح های نو و هرگونه خلاقیت در جهت مدیریت مصرف انرژی و در راستای تحقق هرچه بیشتر بحث مدیریت سبز، استقبال می کنیم.

انتهای پیام

ادامه خبر :