دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ Monday 20th of May 2019
ads
ads
ads
  4 روز قبل     خبرآنلاین

امیرمهدی ژوله معتقد است که سلبریتی‌ها آن‌طور که به نظر می‌رسد، بر فضای سیاسی جامعه تاثیرگذار نیستند و جریان‌سازی نمی‌کنند.


امیرمهدی ژوله معتقد است که سلبریتی ها آن طور که به نظر می رسد، بر فضای سیاسی جامعه تاثیرگذار نیستند و جریان سازی نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری

ادامه خبر :