سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Tuesday 16th of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
2 ماه قبل خبرآنلاین

امیرمهدی ژوله معتقد است که سلبریتی‌ها آن‌طور که به نظر می‌رسد، بر فضای سیاسی جامعه تاثیرگذار نیستند و جریان‌سازی نمی‌کنند.


<p> امیرمهدی ژوله معتقد است که سلبریتی ها آن طور که به نظر می رسد، بر فضای سیاسی جامعه تاثیرگذار نیستند و جریان سازی نمی کنند. </p><p> به گزارش خبرگزاری

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها