دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 19th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل زومیت

داستان کاربر توصیف کاملی از خواسته‌های کاربران نهایی و استدلال آن‌ها است که تا پایان اسپرینت، مطابق با تعریف Done تکمیل می‌شود.


<p> در قسمت های گذشته، اشاره کردیم در پایان اسپرینت، باید محصول Potentially Shippable داشته باشیم؛ یعنی محصولی که به طوربالقوه عرضه کردنی است. این اصطلاح به ما اطمینان می دهد آنچه در طول اسپرینت توسعه داده ایم، واقعا انجام شده (Done) است. محصول قابل عرضه یا قابل انتشار هیچ کار انجام نشده و ناتمامی ندارد و آماده ی ارائه یا ارسال است. اگر تیم های توسعه چنین محصولی تولید کرده باشند؛ پس، حتما در مراحل قبلی، تعریف Done به خوبی توصیف شده و موردتوافق همگان قرار گرفته است. </p><p> DoD فهرستی از انواع کارهایی است که تیم به منظور ارائه ی محصول افزایشی کارکننده در پایان اسپرینت، باید با موفقیت انجام دهد. «انواع کارها»یی که از آن صحبت می کنیم، به متغیرهای متعددی بستگی دارد. ازجمله ی این متغیرها عبارت اند از: </p><p> تعریف Done ممکن است در پروژه ها و تیم های مختلف متفاوت باشد؛ اما باید مطمئن شویم DoD پیش از آغاز اولین اسپرینت، موردتوافق همگان قرار گرفته است. به گفته ی سازمان اسکرام آلیانس ، سه نوع DoD وجود دارد: </p><p> DoD برای اعضای تیم ابزار گزارش دهی مفیدی محسوب می شود؛ زیرا مشخص می کند یک ویژگی کاملا تکمیل شده است. بدین ترتیب، اعضای تیم به راحتی می توانند به روزرسانی ها را برای سایر اعضای تیم و مالک محصول توضیح دهند. در تصویر زیر، نمونه ای از چک فهرست تعریف Done را مشاهده می کنید: </p><p> در اغلب موارد، فهرست حداقل های DoD باید مجموعه ی کامل ویژگی های محصول نظیر طراحی، برنامه نویسی، یکپارچه سازی، آزمایش و مستندسازی را پوشش دهد؛ یعنی همه ی مواردی که درپایان به «ارائه ی ارزشی معتبر» به مشتری منجر می شود. بااین حال، می توانیم وظایف را اصلاح و پاک سازی کنیم تا چک فهرست خاص تری داشته باشیم. به عنوان مثال، آزمون محصول را در نظر بگیرید. باید بدانیم آزمون واحد، آزمون یکپارچه سازی، آزمون سیستم، آزمون پلتفرم و سایر آزمون های ضروری محصول چیست و آیا همه ی این ها، در فهرست DoD قرار دارند یا خیر؟ </p><p> اگر در طول اسپرینت، هرکدام از این آزمون های مهم را نادیده بگیریم یا آن را به زمان آینده موکول کنیم، درنهایت محصولی Potentially Shippable ارائه نکرده ایم؛ زیرا هریک از این آزمون ها برای «انجام شدن» کار حیاتی هستند. درضمن، اگر انجام آزمایش را به زمان آینده موکول کنیم، مطابق برنامه پیش نرفته ایم. گاهی اوقات باید پول و زمان بیشتری صرف کنیم تا هر مشکلی مهم موجود بر سر راه محقق شدن تعریف Done را برطرف کنیم. تیم اسکرام باید نشان دهد هرچه توسعه می دهد، بهترین کیفیت ممکن را دارد و قابل عرضه است. تنها در این صورت، تعریف Done به خوبی محقق می شود. </p><p> همان طورکه در توضیح روش اجرای اسپرینت اشاره کردیم، در طول اسپرینت، هر آیتم بک لاگ محصول باید مطابق با مجموعه ای از شرایط تکمیل شود. این شرایط را مالک محصول تعیین می کند و معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria) نام دارد. معیارهای پذیرش درنهایت در آزمون پذیرش بررسی و اعتبارسنجی و تأیید می شوند. فرض کنید آیتم بک لاگ محصول این گونه تعریف شده: «مشتری می خواهد لباس های خود را به صورت آنلاین بخرد». گزینه های او برای انتخاب وب سایت های خرید عبارت اند از: «آمازون، مینترا، فلیپ کارت و Jabong». </p><p> بنابراین، هر آیتم بک لاگ محصول مجموعه ی متناسبی از معیارهای پذیرش دارد. این در حالی است که DoD در طول اسپرینت و روی اینکریمنت محصولی اعمال می شود که هنوز ساخته نشده است. اینکریمنت محصول چیزی به جز مجموعه ای از آیتم های بک لاگ محصول نیست و هر آیتم بک لاگ، باید با چک فهرست DoD مطابقت داشته باشد. هر آیتم بک لاگ محصول، تنها درصورتی تکمیل می شود که همه ی معیارهای خاص پذیرش و سطوح DoD اسپرینت محقق شوند. </p><p> برخی از تیم های اسکرام مفهومی با عنوان Done-Done در نظر می گیرند که از بعضی جهات گامی فراتر از تعریف Done است. تیم ها با استفاده از این اصطلاح می خواهند بگویند کار انجام شده در طول اسپرینت، واقعا کامل است. به عبارت دیگر، وظایف در سطحی اجرا شده اند که مشتری محصول افزایشی را رضایت بخش و مطلوب می داند. تیم هایی از اصطلاح Done-Done استفاده می کنند که مدعی هستند کارها را در سطحی انجام داده اند که آمادگی آن را داشته اند؛ اما واقعیت این است که تیم های موفق به چنین اظهارات و مفاهیمی نیاز ندارند. برای تیم های موفق کارِ انجام شده (Done) همان مفهوم را می رساند؛ یعنی اعضای تیم همه ی تلاش خود را به کار می بندند تا بهترین نسخه ی محصول افزایشی را درپایان اسپرینت تحویل دهند. </p><p> تعریف Done شامل مجموعه ای از شروط و توافقاتی است که به ما نشان می دهد داستان کاربر چه زمانی انجام شده و تمامی فعالیت های ضروری آن تکمیل شده است. بااین حال، تعریف Ready به مفهوم متفاوتی دلالت می کند. Ready مجموعه ای از توافق ها یا شرایطی است که به ما نشان می دهد کار آماده ی آغازشدن است. به بیان دقیق تر، «بهتر است چیزی آغاز شود». به عنوان مثال، داستان کاربر آماده شده تا آن را در اسپرینت جاری بپذیریم یا همه ی شرایط برای آغاز اسپرینت آماده هستند. </p><p> داستان آماده یا داستان مشروح و باجزئیات کاربر، لزوما از دو عنصر زیر برخوردار است: </p><p> تعریف Ready همچنین مشخص می کند چه زمانی داستان کاربر باید از ویژگی های عملیاتی خاص نظیر طرح بندی و نمایش یا ویژگی های ظاهری مانند طراحی رابط کاربری برخوردار باشد. ساده ترین رویکرد تیم های اسکرام، این است که تمام ویژگی های مدنظر را روی کارت های «قیود / محدودیت ها» می نویسند و برمبنای آن، طرح آزمایشی را روی کاغذ اجرا می کنند. در مرحله ی بعد، سایر مصنوعات نیز به داستان کاربر الصاق می شوند. </p><p> تعریف Ready معمولا درزمینه ی داستان کاربر استفاده می شود و به این موضوع اشاره می کند که داستان به صورتی آماده شده که می تواند در اسپرینت پذیرفته شود. توجه کنید داستان کاربر نباید لزوما کاملا معیارهای پذیرش را پوشش دهد؛ اما باید به اندازه ی کافی آماده باشد تا تیم مطمئن شود می تواند آن را با موفقیت تکمیل کند. اگر پیش از جلسه ی برنامه ریزی اسپرینت، هر داستان کاربر با تعریف Ready سازگار شود، زمان زیادی صرفه جویی می شود. بااین حال، در جلسه ی برنامه ریزی هم می توانیم روی داستان های کاربر کار کنیم تا به سطح Ready برسند. </p><p> تعریف Ready همبستگی زیادی با داستان های خوب کاربر دارد. درادامه ی مطلب توضیح می دهیم داستان کاربر باید با معیارهای ماتریس INVEST مطابقت داشته باشد؛ درغیراین صورت، تیم از پذیرش داستان ها امتناع می کند. باوجوداین، حتی زمانی که داستان ها «آماده» شدند، بازهم باید عوامل متعدد دیگری در نظر داشته باشیم. هر تیم مفهوم Ready را به شیوه ی خاص خود تعریف می کند که عمدتا ناشی از کارکنان و زمینه ی کاری است. با مرور مثالی، تصویر بهتری از این مفهوم کسب می کنید: </p><p> موارد یادشده، اطلاعات موردنیاز تیم را برای تکمیل داستان خاص فراهم می کند. </p><p> تعریف Ready نباید ثابت بماند؛ بلکه برعکس، با تکامل تیم این تعریف نیز رشد و توسعه می یابد. منظور از تکامل تیم، افزایش سرعت کارکردن و درک بهتر از راه های بهبود داستان کاربر است. شما می توانید اطلاعات بالا را در جلسات پاک سازی یا برنامه ریزی اسپرینت، به بک لاگ محصول وارد کنید. تعریف Ready در جلسه ی بازنگری اسپرینت به روزرسانی خواهد شد. در این بخش، با دو مثال مجزا، شیوه ی آماده سازی تعریف Ready را به شما نشان می دهیم. به کمک این نمونه ها می توانید بسته به هریک از الزامات، تعریف Ready را توسعه دهید. </p><p> مالک محصول زمانی که داستان های کاربر را برای اسپرینت آینده آماده می کند، می تواند از تعریف Ready به عنوان راهنما استفاده کند. تیم از این تعریف به عنوان چک لیستی بهره می برد که احتمال یا شانس موفقیت آن ها را در ارائه ی داستان کاربر تکمیل شده تضمین می کند. درنهایت، تعریف Ready تمرکز تیم اسکرام را در جلسات پاک سازی بک لاگ و فعالیت های برنامه ریزی، افزایش می دهد. </p><p> نکته : تعریف Ready احتمال دوباره کاری ها را در داستان کاربر به حداقل می رساند. </p><p> داستان یا استوری کاربر (User Story) بخشی از رویکرد توسعه ی نرم افزار چابک است که جزئیات الزامات یا نیازمندی ها را از دیدگاه کاربر نهایی بیان می کند. داستان کاربر مشخص می کند شما چه نوع کاربری هستید و چه چیزی می خواهید و چه دلیلی پشت این خواستن وجود دارد. به عبارت ساده، داستان کاربر به تیم چابک کمک می کند توصیفی کوتاه و ساده از الزامات کار را از نگاه کاربر ذکر کند. </p><p> بیایید ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا شناخت ویژگی های محصول این قدر اهمیت دارد. ویژگی های محصول نقشی حیاتی در تکامل فرایند توسعه ی نرم افزار ایفا می کنند. البته، منظور ویژگی هایی است که کاربران نهایی دوست دارند در محصول پایانی ببینند. در توسعه ی نرم افزار چابک، این ویژگی ها را با نام «مشخصات» یا «الزامات» نیز می شناسیم. موفقیت هر پروژه به درک دقیق الزامات کاربران نهایی و سپس، اعمال آن ها در محصول نهایی بستگی دارد. بنابراین، تیم توسعه باید به طورکامل ویژگی (Feature) محصول را بشناسد. </p><p> سال ۱۹۹۹، کنت بک  اولین بار اصطلاح داستان های کاربر را برای ویژگی های محصول به کار برد. او توضیح داد کلمه ی داستان کاربر بهترین توصیف از دیدگاه مشتری برای چیزی است که او می خواهد (به جای کارهایی که سیستم ترجیح می دهد برای مشتری انجام دهد). به همین دلیل، چشم انداز کار دستخوش برخی اصلاحات شد: تمرکز تیم از محصول به کاربر نهایی تغییر یافت و داستان های کاربر به استاندارد واقعی الزامات همه ی فرایندها چابک تبدیل شد. </p><p> دراصل، داستان های کاربر چابک بسیار کوتاه و ساده بودند؛ به طوری که آن ها را روی کاغذهای یادداشت یا کارت های شاخص می نوشتند. سپس، کارت ها را روی میز یا بورد می گذاشتند تا برنامه ریزی و بحث های تیم را ساده تر کنند. درواقع، هدف تیم توضیح داستان ها بود نه نوشتن آن ها. در پروژه های چابک، بک لاگ محصول شامل همه ی داستان های کاربر است. در جلسه ی برنامه ریزی اسپرینت، داستان های کاربر براساس اولویت به بک لاگ اسپرینت منتقل می شوند. مفهوم تخمین یا برآورد (Estimation) نیز براساس داستان کاربر به وجود آمده و اندازه ی محصول را مبتنی بر استوری پوینت ها تعیین می کند. </p><p> تیم های اسکرام عموما رویکرد ساده ای برای داستان های کاربر دنبال می کنند: </p><p> پس دقیقا «داستان کاربر» را به چه منظوری استفاده می کنیم؟ رون جفریس ،   یکی از امضاکنندگان مانیفست اجایل ، راهکار ساده و مؤثری برای توضیح داستان های کاربر ارائه می دهد که شامل سه عنصر است: کارت (Card) و مکالمات (Conversation) و تأیید (Confirmation). </p><p> کارت : ایده ی یادداشت کردن داستان ها روی کارت بسیار ساده است. ما داستان های کاربر را روی کارت ها یا کاغذهای یادداشت چسبداری در قطع ۱۲.۵ در ۷.۵ سانتی متر می نویسیم. ساختار داستان کاربر باید سه مسئله را مشخص کند: ۱. با چه نوع کاربری در ارتباط هستیم؛ ۲. این کاربر چه چیزی می خواهد؛ ۳. به چه دلیل چنین هدفی دنبال می کند. قرار نیست تمام اطلاعات مربوط به الزامات محصول را روی کارت بنویسیم. درواقع، ما از کارت های کوچک استفاده می کنیم تا نیاز مشتری را در چند خط کوتاه خلاصه کنیم. جزئیات داستان در بخش بعدی، یعنی گفت وگوها و مکالمه ها عنوان می شود. </p><p> مکالمات : همه ی اعضای تیم و ذی نفعان و مالک محصول، درباره ی جزئیات الزامات کاربر نهایی با یکدیگر گفت وگو می کنند. این گفت وگو رویدادی نیست که فقط یک بار و در یک جلسه برقرار شود؛ بلکه در تمام دوره ها و درکل چرخه ی پروژه، با فرایندی مستمر ادامه می یابد. به عبارت دیگر، از آغاز تا پایان پروژه، درباره ی داستان های کاربر گفت وگو می کنیم. این مکالمه های مداوم فقط زمانی به پایان می رسند که داستان کاربر طراحی شده و توسعه یافته و آزمایش شده باشد. مزیت اصلی این بخش آن است که تمرکز تیم را از «نوشتن مداوم» به «گفت وگوهای مؤثر» تغییر می دهد. گفت وگوها راه مناسبی برای تبادل و ترکیب اطلاعات هستند و باعث می شوند همه ی اعضا الزامات را به درستی مدیریت و درک کنند. مکالمات می توانند به صورت شفاهی انجام شوند یا گاهی به برخی دلایل مستند شوند. به عنوان مثال، اگر روی طرح UI کار می کنیم یا با قوانین پیچیده ی کسب وکار مواجه ایم، شاید نوشتن گفت وگوها ایده ی بهتری محسوب شود. </p><p> تأیید : صرف نظر از تعداد مکالمات و اسناد و مدارک، باید تأیید کنیم چه چیزی باید تکمیل شود. بنابراین، اصلی ترین وجه داستان کاربر، عنصر تأیید است که برای آزمون پذیرش به آن نیاز داریم. بیایید نگاهی کوتاه به ارتباط آزمون پذیرش و معیار پذیرش بیندازیم: ما روی یک طرف کارت ها، «شرح داستان کاربر» و روی سمت دیگر کارت، «شرایط رضایت بخش» را می نویسیم که درواقع همان معیار پذیرش است. معیارهای پذیرش باید شک وتردیدها را به نحو مناسب برطرف کنند. تیم توسعه با استفاده از داستان های کاربر، متوجه می شود چه چیزی باید ساخته و آزمایش شود. مدیر محصول شخصی است که مسئولیت تأیید را به عهده دارد؛ یعنی اعلام می کند محصول ارائه شده مطابق با معیارهای پذیرش و رضایت بخش است یا خیر؛ اما آزمون محصول و آزمون پذیرش را برنامه نویسان انجام می دهند. درپایان هر اسپرینت، زمانی که داستان کاربر تکمیل می شود، تیم توسعه آزمون های پذیرش را به ذی نفعان مرتبط نشان می دهد. آزمون های پذیرش ثابت می کنند داستان های کاربر با موفقیت به نتیجه رسیده اند. </p><p> داستان های کاربر یکی از بهترین کانال هایی هستند که آیتم های ذی نفعان و ایده ی کاربران را به جریان «ایجاد ارزش» اسکرام وارد می کنند. در سطح اسپرینت، تعداد داستان ها بسیار زیاد و اندازه ی آن ها بسیار کوچک است؛ چراکه در این حالت، داستان ها از برنامه ریزی Release و محصولات سطوح بالاتر پشتیبانی می کنند. در این سطوح، به آیتم های انتزاعی تر و داستان هایی با جزئیات کمتر نیاز داریم؛ درغیر این صورت، در دام جزئیات غیرمرتبط گرفتار می شویم. بنابراین در سطح اسپرینت، هرگز حماسه (Epic) را توسعه نمی دهیم؛ زیرا حماسه مفصل و بغرنج است و جزئیات آن مشخص نیست. درعوض، می توانیم حماسه را به چندین داستان کاربر با جزئیات مشخص تبدیل و در چندین اسپرینت تکمیل کنیم یا آن را به عنوان پروژه ای جدید به تیم دیگری معرفی کنیم. </p><p> چگونه می توانیم متوجه شویم داستان های کاربر خوبی نوشته ایم یا خیر؟ در این مرحله، باید از مفهوم INVEST کمک بگیریم. بیل ویک ، خالق مفهوم INVEST، شش معیار برای تعیین کیفیت داستان های کاربر معرفی کرد. درواقع، واژه ی INVEST از ترکیب حروف اول این شش معیار حاصل شده است.  اگر داستان تکمیل شده با این معیارها مطابقت نداشته باشد، تیم باید مجددا روی آن کار کند یا حتی داستان قدیمی را بازنویسی کند. داستان خوب، همه ی مفاهیم زیر را دارد: </p><p> داستان های کاربر باید مستقل باشند یا لااقل ارتباط و همبستگی زیادی با داستان های دیگر نداشته باشند. داستان هایی که از سطوح بالای وابستگی متقابل برخوردار هستند، به پیچیدگی برآوردها و برنامه ریزی و اولویت بندی منجر می شوند. درعوض، نظم بخشیدن به داستان های مستقل کار ساده ای است. به عبارت دیگر، داستان های مستقل را به هر ترتیبی می توان اجرا کرد. پس چرا مستقل بودن معیار بسیار مهمی برای داستان های کاربر است؟ زیرا این معیار اولویت های معتبری برای هریک از داستان های کاربر فراهم می کند. </p><p> نکته : برای اعمال معیار استقلال، نباید روی حذف همه ی وابستگی ها متمرکز شویم؛ بلکه باید سعی کنیم داستان های کاربر را به شیوه ای بنویسیم که وابستگی ها نکوهیده تلقی شوند. </p><p> جزئیات داستان های کاربر باید قابل مذاکره باشند. توجه کنید داستان های کاربر در قرارداد نوشته نشده اند؛ بلکه در مکالمات و گفت وگوها توسعه می یابند. در طول گفت وگوها، باید بتوانیم روی جزئیات داستان مذاکره کنیم. گرچه داستان های خوب به وضوح نوع عملکرد و دلیل آن را شرح می دهند، بازهم ذی نفعان و تیم توسعه و صاحب محصول براساس محدودیت های بودجه و جزئیات فنی و جنبه های عملکردی باهم مذاکره می کنند. هدف این است که خواسته های ذی نفعان برآورده شود؛ ولی نباید آیتم غیرکاربردی یا بی فایده ای با عنوان داستان کاربر مطرح شود. </p><p> داستان ها باید برای کاربر یا ذی نفع یا مشتری ارزشمند باشند. به بیان ساده، اگر داستان برای کاربر یا مشتری مفید نیست، پس بخشی از بک لاگ محصول هم نخواهد بود. تیم اسکرام نمی تواند ارزشمند بودن داستان را تعیین کند؛ زیرا این موضوع به دیدگاه کاربر بستگی دارد. اگر کاربر یا ذی نفع داستانی را ارزشمند نمی داند؛ پس، آن داستان باید به شیوه ی مناسب تری نوشته شود یا کلا کنار گذاشته شود. </p><p> تیم اسکرام باید بتواند داستان ها را برآورد کند. اولویت بندی داستان های کاربر (برای طراحی، توسعه، ساخت و آزمون) براساس همین برآوردها انجام می شود. واژه ی برآورد به اندازه ی داستان کاربر و پیرو آن به تلاش موردنیاز و ارزش آفرینی داستان دلالت می کند. بدیهی است داستان های بزرگ تر از کشش بیشتری برخوردار هستند و به بودجه ی بیشتری هم نیاز دارند. گاهی اوقات هم داستان های بزرگ باید به چند داستان کوچک تر تقسیم شوند. </p><p> در بخش های قبل، گفتیم داستان های کاربر به بخش های کوچک تر تقسیم می شوند. راه تقسیم شدن داستان کاربر به روش و سبک کار اعضای تیم اسکرام بستگی دارد. فرض کنید داستان بزرگی در سطح Epic داریم که برای سال آینده برنامه ریزی شده است. مسلما در آینده، برآورد مناسب اجرای Epic را به زمانی موکول خواهد کرد که برای اعضای تیم بهترین گزینه است. اگر بخواهیم امروز، این حماسه را به داستان های کوچک تر تقسیم کنیم، زمان زیادی هدر می دهیم. اگر می خواهیم داستانی برای اسپرینت آینده انتخاب کنیم، باید گزینه ای انتخاب کنیم که به خوبی برآورد شده و به اندازه ی کافی کوچک است. </p><p> هر داستان کاربر باید معیار آزمودنی بودن را به خوبی محقق کند تا مطابق با تعریف Done شناخته شود. درحقیقت، آزمونی بودن معادل معیار پذیرش است. ما نمی توانیم هیچ کاری را بدون معیار پذیرش تکمیل کنیم. اصولا بدون این معیار چگونه می توانیم بفهمیم داستان کاربر کامل شده است؟ به علاوه، آزمون های مکرر جزئیات داستان کاربر را نیز بهبود می بخشد. </p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها