سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ Tuesday 21st of May 2019
ads
ads
ads
  5 روز قبل     برترین ها

عصبانبت هواداران رم از جدایی دنیله دروسی، هافبک محبوب این تیم فروکش نکرده است.


ورزش سه: به نظر می رسد طرفداران جالوروسی از جدایی دنیله دروسی عصبانی هستند و امروز برخی از هواداران این باشگاه در اعتراض به تصمیم مدیران باشگاه، فرانکو بالدینی و جیمز پالوتا، مبنی بر عدم تمدید قرارداد دروسی و صدور مجوز جدایی او دست به اعتراض زدند. حدود 100 نفر از طرفداران متعصب رم با سر دادن شعارهایی مدعی شدند صدور مجوز جدایی دروسی بسیار سریع و زشت بوده و این هافبک محبوب می توانسته باز هم برای فصول بعدی در ترکیب رم به میدان برود.

همچنین بنرهایی با این مضمون که "باشگاه رم تبدیل به یک کمپانی فروش شده" و "هرچه سریعتر وضعیت را روشن کنید" در دست معترضان به جدایی هافبک باتجربه جالوروسی دیده می شد.

در سالهای اخیر رم ستاره های فراوانی را از دست داده و هواداران این تیم معتقدند مدیران باشگاه بیشتر از موفقیت رم به فکر سود اقتصادی با فروش ستاره های بزرگ خود هستند.

ادامه خبر :