دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 22nd of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
2 ماه قبل اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: راهکار جایگزین تجزیه وزارت «صمت» از سوی دولت اعلام شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده که در صورت عدم‌تصویب لایحه تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.


<p> اقتصادنیوز: راهکار جایگزین تجزیه وزارت «صمت» از سوی دولت اعلام شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده که در صورت عدم تصویب لایحه تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. </p><p> جدیدترین تصمیم و تاکتیک سیاست?گذار برای تغییر در ساختار وزارت صمت رونمایی شد. در حالی که طیف?ها و گروه?های مختلف کارشناسی و صنفی، بارها مخالفت خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارتاعلام کردند، اما تازه?ترین خبرها حاکی است که سیاست?گذار همچنان نسبت به احیای ساختار بخش بازرگانی اصرار و پافشاری دارد. حال یا این تجزیه در قالب

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها