شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Saturday 24th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل خبرآنلاین

کیهان نوشت:مدیر شبکه افق ضمن‌اشاره به ذائقه‌سازی در رسانه‌های حرفه‌ای خارج از کشور تاکید کرد رسانه‌های داخلی نیز باید چنین رویه‌ای داشته باشند.


<p> کیهان نوشت:مدیر شبکه افق ضمن اشاره به ذائقه سازی در رسانه های حرفه ای خارج از کشور تاکید کرد رسانه های داخلی نیز باید چنین رویه ای داشته باشند. </p><p> جلال غفاری در نشست «رسانه ملی در گام دوم انقلاب» گفت:رسانه باید پرهیز کند از اینکه به خاطر مخاطب دست به هر کاری بزند. اتفاقاً رسانه های خارجی در این زمینه بسیار حرفه ای عمل کرده و به خوبی ذائقه سازی می کنند ما هم باید با اولویت های مخاطب سعی کنیم برنامه سازی کنیم. وی با اشاره به یک نظرسنجی عنوان کرد: در آخرین نظرسنجی ها میزان اقبال و همچنین اعتماد به تلویزیون از فضای مجازی بیشتر است. مدیر شبکه افق درباره افق این شبکه و اهداف آن و اینکه قرار است در شبکه سریال ساخته شود یا خیر اظهار کرد: شبکه افق هنوز جوانه نورسی است که باید مراقبت شود. شبکه افق پول زیادی برای سرمایه گذاری ندارد و تولید سریال با توجه به شبکه های اصلی صورت می گیرد. </p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها