شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Saturday 24th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل خبرآنلاین

استاندار چهارمحال وبختیاری گفت : در این نشست ، مقرر شد ۵۰ میلیارد ریال برای تملک اراضی باقی مانده در مسیر جاده شهرکرد به بروجن تخصیص یابد.


<p> استاندار چهارمحال وبختیاری گفت : در این نشست ، مقرر شد ۵۰ میلیارد ریال برای تملک اراضی باقی مانده در مسیر جاده شهرکرد به بروجن تخصیص یابد. </p><p> به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها