دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 22nd of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
2 ماه قبل ایرنا

تهران-ایرنا- شاهنامه نه نامه شاه است و نه نامه خسروانی، بلکه «زبان‌نامه» است. و فردوسی آن را نه پیشکش شاه بلکه پیشکش زبان فارسی کرده است. در سایه ‌سار فردوسی(و دیگر پارسی ‌گوها) هویت ایرانی شکل گرفته و مفهوم ایرانشهر بازتاب یافته است؛ همان‌گونه که سعدی پیام ‌آور انسان‌ دوستی است و مولوی در شمار خدایگان داستان و حافظ رازگوی عشق افلاطونی و خیام یک پرسشگر فلسفی، فردوسی نیز پدر پارسی‌گویی و افسانه‌سرایی است؛ خودش می‌گوید«که رستم یلی بود در سیستان/منم کردمش رستم باستان.»


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها