جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Friday 23rd of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل برترین ها

در سی سال سی موسیقی و یک جایزه، با بررسی تِرَک‌های فراگیر بعد از انقلاب در سی برنامه و به تفکیک هر سال آن را به نظر سنجی می‌گذاریم، شما موزیک برتر هر سال را انتخاب می‌کنید، هر ده سال، موزیک‌های برتر دهه را کنار هم می‌گذاریم و دوباره از شما مشارکت می‌خواهیم، این بار موزیک دهه را انتخاب می‌کنید، موزیک‌های برتردهه‌ها در کنار هم دوباره به نظر سنجی گذاشته می‌شوند وبرترین موزیک بعد از انقلاب به انتخاب شما معرفی می‌شود.


<p> برترین ها: در سی سال سی موسیقی و یک جایزه، با بررسی تِرَک های فراگیر بعد از انقلاب در سی برنامه و به تفکیک هر سال آن را به نظر سنجی می گذاریم، شما موزیک برتر هر سال را انتخاب می کنید، هر ده سال، موزیک های برتر دهه را کنار هم می گذاریم و دوباره از شما مشارکت می خواهیم، این بار موزیک دهه را انتخاب می کنید، موزیک های برتردهه ها در کنار هم دوباره به نظر سنجی گذاشته می شوند وبرترین موزیک بعد از انقلاب به انتخاب شما معرفی می شود. </p><p> برنامه اول یکشنبه پخش شد و شامل موسیقی های برتر قبل از سال ۱۳۶۸ بود، تا امروز قطعه ی (ایران ای سرای امید) با صدای شجریان در آن بازه زمانی رای اول را آورده، برنامه ای که امروز ارائه می شود مربوط به سال ۱۳۶۹ است، سال قحطی موسیقی، سال دو آلبوم و دیگر هیچ! بماند که آلبوم یاد ایام هم بیشتر با کنسرت آمریکای شجریان در سال ۷۱ شنیده شد و، اما ما سال اصلی اجرا را مبنا قرار دادیم. </p><p> نکته بعدی هم این که لینک نظر سنجی ها تا پخش آخرین قسمت برنامه باز می ماند، تا از هر جایی که به برنامه اضافه شدید، بتوانید مشارکت کنید. </p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها