سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Tuesday 20th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل خبرآنلاین

ایسنا نوشت: رئیس جمهوری آمریکا وجود هرگونه مناقشه و اختلاف نظر در کابینه‌اش درباره سیاست‌هایی که درباره خاورمیانه اتخاذ می‌کند را تکذیب کرد.


<p> ایسنا نوشت: رئیس جمهوری آمریکا وجود هرگونه مناقشه و اختلاف نظر در کابینه اش درباره سیاست هایی که درباره خاورمیانه اتخاذ می کند را تکذیب کرد. </p><p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها