دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ Monday 27th of May 2019
ads
ads
ads
  2 هفته قبل     اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: ترزا مى نخست وزیر بریتانیا قصد داره طرح توافق برکسیت را در ماه ژوئن به پارلمان بیاورد براى چهارمین بار براى تصویب آن رأى گیرى کند!


اقتصادنیوز: ترزا مى نخست وزیر بریتانیا قصد داره طرح توافق برکسیت را در ماه ژوئن به پارلمان بیاورد براى چهارمین بار براى تصویب آن رأى گیرى کند!

به گزارش اقتصادنیوز، وى امیدوار است که این بار بتواند حمایت بیشترى از حزب کارگر جهت تصویب آن بدست بیاورد.

امشب ادامه دیدارهاى بین حزبى بین نخست وزیر و رهبر حزب کارگر برقرار خواهد بود که احتمال صدور بیانیه مشترک در پى آن وجود دارد.

تلگراف میگوید :

ادامه خبر :