یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Sunday 15th of September 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
4 ماه قبل اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: ترزا مى نخست وزیر بریتانیا قصد داره طرح توافق برکسیت را در ماه ژوئن به پارلمان بیاورد براى چهارمین بار براى تصویب آن رأى گیرى کند!


<p> اقتصادنیوز: ترزا مى نخست وزیر بریتانیا قصد داره طرح توافق برکسیت را در ماه ژوئن به پارلمان بیاورد براى چهارمین بار براى تصویب آن رأى گیرى کند! </p><p> به گزارش اقتصادنیوز، وى امیدوار است که این بار بتواند حمایت بیشترى از حزب کارگر جهت تصویب آن بدست بیاورد. </p><p> امشب ادامه دیدارهاى بین حزبى بین نخست وزیر و رهبر حزب کارگر برقرار خواهد بود که احتمال صدور بیانیه مشترک در پى آن وجود دارد. </p><p> تلگراف میگوید :

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها