سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Tuesday 24th of September 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
4 ماه قبل خبرآنلاین

ایران در خلال نزدیک به ۴ دهه گذشته، خدمات بسیاری از مهاجران و پناهجویان کشور همسایه، افغانستان ارائه داده است، از خدمات بزرگ امنیت گرفته تا خدمات پایه ای مانند سکونت، تردد، درمان، بیمه، تحصیل، اشتغال و سایر حقوقی که به اتباع این کشور داده شد.


<p> ایران در خلال نزدیک به ۴ دهه گذشته، خدمات بسیاری از مهاجران و پناهجویان کشور همسایه، افغانستان ارائه داده است، از خدمات بزرگ امنیت گرفته تا خدمات پایه ای مانند سکونت، تردد، درمان، بیمه، تحصیل، اشتغال و سایر حقوقی که به اتباع این کشور داده شد. </p><p> به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، سخنان عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه در یک برنامه تلویزیونی، بهانه به دست عده ای از دشمنان تاریخی اتحاد دو ملت ایران و افغانستان داد تا با دمیدن بر آتش تفرقه، سعی کنند روابط گسترده ایرانیان و اهالی افغانستان را تحت الشعاع قرار دهند. از متن سخنان عراقچی که عنوان شد به درستی درک و دریافت نشده که عبور کنیم، بررسی تعاملات تاریخی ایرانیها و اهالی افغانستان روشن می کند حضور بیش از ۳۵ ساله برخی مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران، همواره با مهمان نوازی و آغوش باز مردم ایران مواجه بوده است. مهمان نوازی مثال زدنی ایرانی ها به اندازه ای در بین سایر کشورهای جهان متمایز است که بارها مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به آن اذعان داشته اند. همین بس که بعد از خاموش شدن آتش جنگ داخلی در افغانستان و بازگشت آرامش نسبی به این کشور، همچنان جمعیت میلیونی مهاجران و پناهجویان اهل افغانستان حاضر به بازگشت به وطن خود نیستند و حضور در ایران را با وجود برخی ناملایمات اقتصادی به برگشتن به میهن، ترجیح می دهند. </p><p> در این نوشتار کوتاه

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها