جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Friday 23rd of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مردم جهان چه سهمی از درآمد خود را صرف بنزین می کنند؟


<p> اقتصادنیوز: مردم جهان چه سهمی از درآمد خود را صرف بنزین می کنند؟ </p><p> این گزارش اقتصادنیوز بر مبنای داده های سال ۲۰۱۸ است: (متوسط قیمت دلار ۷۲۰۰ تومان در ایران در نظر گرفته شده است.) </p><p> _ ایران (صادرکننده نفت) </p><p> قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۱۴ دلار </p><p> متوسط درآمد روزانه مردم: ۷.۹۳ دلار </p><p> سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۱.۷۸ درصد </p><p> _ امریکا (تولیدکننده نفت) </p><p> قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۶۹ دلار </p><p> متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۷۱.۲۸ دلار </p><p> سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۴۰ درصد </p><p> _ کانادا (واردکننده نفت) </p><p> قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۹۰ دلار </p><p> متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۲۱.۱۹ دلار </p><p> سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۷۵ درصد </p><p> _ نروژ (تولیدکننده نفت) </p><p> قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۱.۸۲ دلار </p><p> متوسط درآمد روزانه مردم: ۲۱۱.۱۰ دلار </p><p> سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۸۶ درصد </p><p> _ آلمان (واردکننده نفت) </p><p> قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۱.۵۷ دلار </p><p> متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۲۸.۹۰ دلار </p><p> سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۱.۲۲ درصد </p><p> _ امارت (صادرکننده نفت) </p><p> قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۵۹ دلار </p><p> متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۱۳.۶۳ دلار </p><p> سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۵۲ درصد </p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها