چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ Wednesday 22nd of May 2019
ads
ads
ads
  6 روز قبل     اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مردم جهان چه سهمی از درآمد خود را صرف بنزین می کنند؟


اقتصادنیوز: مردم جهان چه سهمی از درآمد خود را صرف بنزین می کنند؟

این گزارش اقتصادنیوز بر مبنای داده های سال ۲۰۱۸ است: (متوسط قیمت دلار ۷۲۰۰ تومان در ایران در نظر گرفته شده است.)

_ ایران (صادرکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۱۴ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۷.۹۳ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۱.۷۸ درصد

_ امریکا (تولیدکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۶۹ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۷۱.۲۸ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۴۰ درصد

_ کانادا (واردکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۹۰ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۲۱.۱۹ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۷۵ درصد

_ نروژ (تولیدکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۱.۸۲ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۲۱۱.۱۰ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۸۶ درصد

_ آلمان (واردکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۱.۵۷ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۲۸.۹۰ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۱.۲۲ درصد

_ امارت (صادرکننده نفت)

قیمت متوسط یک لیتر بنزین: ۰.۵۹ دلار

متوسط درآمد روزانه مردم: ۱۱۳.۶۳ دلار

سهم یک لیتر بنزین از درآمد روزانه: ۰.۵۲ درصد

ادامه خبر :