چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ Wednesday 20th of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     زومیت

آیا می‌دانید چرا کشورهای محصور در خشکی که به آب‌های آزاد دسترسی ندارند و فاقد مرز آبی هستند، نیروی دریایی خود را حفظ می‌کنند؟


ادامه خبر :