چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ Wednesday 20th of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     تسنیم

دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی از فعالیت بالغ بر 50درصد شاغلین کشور در بخش خدمات خبر داد و گفت: بخش خدمات جایگاه و امکان اول کشور در ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است.


ادامه خبر :