شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ Saturday 23rd of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     زومیت

وظایف اجرایی شورای منحل‌شده‌ی عالی انفورماتیک به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است و الزامات حاکم بر اینترنت اشیا در شبکه‌ی ملی اطلاعات تصویب شد.


ادامه خبر :