چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Wednesday 21st of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
2 ماه قبل خبرآنلاین

چهارراه ولی عصر و تئاتر شهر، این روزها مانند گوشه گوشه تهران، قصه‌های ناگفته زیادی دارد. شلیک گلوله‌ای در چند شب پیش در میان یک نزاع خیابانی، نوری گذرا به گوشه ای از ماجراهای ناگفته این نقطه از پایتخت تاباند.


<p> چهارراه ولی عصر و تئاتر شهر، این روزها مانند گوشه گوشه تهران، قصه های ناگفته زیادی دارد. شلیک گلوله ای در چند شب پیش در میان یک نزاع خیابانی، نوری گذرا به گوشه ای از ماجراهای ناگفته این نقطه از پایتخت تاباند. </p><p> به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، تیراندازی در مقابل ساختمان تئاتر شهر، جایی در قلب تهران که دو خیابان اصلی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی تهران به همدیگر می رسند، شاید روایتی از یک برخورد خیابانی بین دو نفر بر سر دعوایی قدیمی بود ولی همه را تکان داد. چون هیچ کس گمان نمی برد جایی که به عنوان قلب فرهنگی پایتخت مطرح است، عرصه تاخت و تاز کسانی باشد که زیر لباس خود، اسلحه مخفی می کنند و اگر عصبانی شدند، با زبان گلوله با همدیگر حرف می زنند، شاید اتفاقی در برخی مکانهای دیگر اینقدر جلب توجه نمی کرد، در مقابل تئاتر شهر، تکان دهنده بود، همگان تازه متوجه شدند که ناامنی اجتماعی تا بیخ گوش بنای فرهنگی مشهور تهران، پیش رفته است، کابوسی برای سازمانهایی که بودجه کلان می گیرند تا امنیت اجتماعی مردم را تضمین کنند. </p><p> چهارراه ولی عصر و خبرسازی های ادواری </p><p> اخبار مربوط به چهار راه ولی عصر، بارها به دلایل مختلف در رسانه ها پیچیده است، جایی که کانون تپنده فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در تهران شمرده می شود و در مواعد تبلیغات انتخاباتی، عرصه ظهور و بروز ذوق و شوق هواداران کاندیداهای مختلف است. این چهارراه، به خاطر دستفروشانی که آن را احاطه کرده اند هم شهرت زیادی دارد. با وجودی که در سالهای اخیر، با اعتراض کسبه، بساط گستری

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها