پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 20th of June 2019
ads
ads
ads
  1 هفته قبل     صبحانه آنلاین

بازرسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ماه رمضان ٣٨هزار و ٢٩۴واحد صنفی در مشهد بازرسی کردند.


ادامه خبر :