چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Wednesday 18th of September 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل ایرنا

ایرنا - بندرعباس - رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز پنجشنبه در سفر کوتاهی به بندرعباس با استاندار هرمزگان ، مدیران صنعت ، معدن و اتاق بازرگانی هرمزگان نشست برگزار کرد.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها