پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ Thursday 20th of June 2019
ads
ads
ads
  6 روز قبل     ایرنا

ایرنا - بندرعباس - رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز پنجشنبه در سفر کوتاهی به بندرعباس با استاندار هرمزگان ، مدیران صنعت ، معدن و اتاق بازرگانی هرمزگان نشست برگزار کرد.


ادامه خبر :