جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Friday 19th of July 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
4 هفته قبل ایرنا

تهران- ایرنا- گشت ساحلی اسپانیا اعلام کرد در پی واژگونی قایق مهاجران غیر قانونی که روز چهارشنیه از مغرب بسوی اسپانیا در حرکت بود، ۲۰ نفر در دریا مفقود شدند.


<p> تهران- ایرنا- گشت ساحلی اسپانیا اعلام کرد در پی واژگونی قایق مهاجران غیر قانونی که روز چهارشنیه از مغرب بسوی اسپانیا در حرکت بود، ۲۰ نفر در دریا مفقود شدند. </p><p> خبرگزاری رویترز گزارش داد: کشتی واژگون شده ۴۷ سرنشین داشته است که

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها