یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Sunday 8th of December 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
6 ماه قبل ایسنا

رییس مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر گفت: آتش زدن علف های هرز بعد از برداشت محصول باعث کاهش حاصلخیزی خاک می شود.


<p> رییس مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر گفت: آتش زدن علف های هرز بعد از برداشت محصول باعث کاهش حاصلخیزی خاک می شود. </p><p> کیوان وریج کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آتش زدن علف های هرز بعد از برداشت محصول باعث از بین رفتن میکروارگانیسم های خاک و رطوبت آن می شود، اظهار کرد: آتش زدن علف های هرز بعد از برداشت محصول به ساختمان خاک ضربه زیادی

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها