سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Tuesday 24th of September 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل ایسنا

رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران گفت: نخستین زون فناوری فضایی در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی ایجاد و مدیریت شود.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها