یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Sunday 8th of December 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
5 ماه قبل تسنیم

مجله «نقد سینما» این بار رو به سمت درون خود آورده است و محتوای خود را با یک نگاه عمیق‌تر نسبت به تاریخ و سینما شکل بخشیده است و باعث تولید هنری مناسب و زیبایی فارغ از معیارهای غربی و پرزرق و برق مجلات و نشریات سینمایی شده است.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها