سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Tuesday 24th of September 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل تسنیم

یعقوب شیویاری گفت: تامین شغل، مسکن و امکانات رفاهی را 3 عامل مهم در تشویق جوانان به فرزندآوری است دانست افزایش جمعیت بدون تامین زیرساخت های لازم در حوزه اقتصاد مطمئنا عملی نخواهد شد


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها