دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 9th of December 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
6 ماه قبل خبرآنلاین

بعد از سقوط پهپاد امریکایی موضع گیری ها و روایت های مختلفی در واکنش به آن دیده و شنیده شد که مخرج مشترک همه آنها تاکید بر دفاع از کشور در برابر متجاوز خارجی است.


بعد از سقوط پهپاد امریکایی موضع گیری ها و روایت های مختلفی در واکنش به آن دیده و شنیده شد که مخرج مشترک همه آنها تاکید بر دفاع از کشور در برابر متجاوز خارجی است.

فکر نمی کنم غیر از جریان برانداز فردی را بتوان پیدا کرد که در ضرورت دفاع از کیان کشور در برابر تجاوز خارجی اندک تردیدی در دل داشته باشد. اما به رغم باور و ایمان به دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، جامعه و مردم در این فضا که از هر طرف تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی هستند، نگران اند و به تحول نیاز دارند،عطش و مطالبه تغییر و تحول و برداشتن یک گام به جلو برای حل مشکلات و گرفتاری های مردم در کوچه و خیابان شنیده می شود.

حساب تجاوز خارجی که جداست و تردیدی نمی توان داشت در صورت تجاوز مردم در دفاع از کشور و خاک خود درنگ نخواهند کردو حق متجاوز را کف دستش خواهند گذاشت و با هر سلیقه و فکری با هر آرمان و ایدئولوژی در برابرش خواهند ایستاد.

خطر اصلی جای دیگری است. تغییرات سیاسی در ایران عموما در دو عرصه اتفاق می افتد که یکی سازنده و دیگری ویرانگر است.یا قیام و شورش حکومت ها را تغییر می دهد که غیر از عقب ماندگی و هرج و مرج و گرفتاری بیشتر چیزی عاید مردم نمی شود و البته برای جایگزینی حکومت ها هم دستانش خالی است

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها