چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Wednesday 16th of October 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
4 ماه قبل ایرنا

زنجان - ایرنا - مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان زنجان گفت: ۴۰۰ خانواده زیر پوشش این انجمن از اوایل هفته آینده دومین مرحله سبد کالایی حمایتی خود در سال جدید را دریافت خواهند کرد.


<p> زنجان - ایرنا - مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان زنجان گفت: ۴۰۰ خانواده زیر پوشش این انجمن از اوایل هفته آینده دومین مرحله سبد کالایی حمایتی خود در سال جدید را دریافت خواهند کرد. </p><p> هادی

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها