چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Wednesday 11th of December 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
6 ماه قبل ایرنا

ایرنا-اصفهان - نشست پایانی و اختتامیه کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی عصر چهارشنبه با حضور اعضای نمایندگان 20 کشور و خبرنگاران در هتل کوثر اصفهان برگزارشد.(عکس: رسول شجاعی)


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها